Μελέτες Σκοπιμότητας

Η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως

  • σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
  • σε νεοφυείς επιχειρήσεις (Start ups)
  • σε οικογενειακές επιχειρήσεις
  • σε αυτοαπασχολούμενους
  • σε Φορείς δημόσιου/ιδιωτικού τομέα

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε?


Η WinEcon αναλαμβάνει την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σε θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματία ή τον φορέα και ερευνών αγοράς με υλοποίηση πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας.

Αφού γνωρίσουμε και κατανοήσουμε τις ανάγκες και τους σκοπούς της μελέτης - έρευνας, θα αντλήσουμε τα στοιχεία που χρειάζονται από την αγορά και από την ανάλυση της επιχείρησής σας, θα συντάξουμε την μελέτη και θα σας την παρουσιάσουμε.

Καλέστε μας σήμερα για μια συνάντηση γνωριμίας.