Υπηρεσίες


Συμβουλευτική Επιχειρήσεων Business Consulting

 1. μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις
 2. νεοφυείς start ups
 3. οικογενειακές επιχειρήσεις
 4. αυτοαπασχολούμενοι

Μελέτες Σκοπιμότητας

 1. μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις
 2. νεοφυείς start ups
 3. οικογενειακές επιχειρήσεις
 4. αυτοαπασχολούμενοι
 5. Φορείς Δημοσίου/Ιδιωτικού τομέα

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Training

 1. νέοι & νέες επιχειρηματίες
 2. πωλητές έμπειροι & νεοεισερχόμενοι στον κλάδο των πωλήσεων
 3. ομάδες Πωλήσεων
 4. στελέχη Επιχειρήσεων

Coaching & Mentoring

 1. νέοις & νέες επιχειρηματίες
 2. αυτοαπασχολούμενοι
 3. πωλητές & ομάδες Πωλήσεων
 4. στελέχη επιχειρήσεων